Số tài khoản: 0041000241427
Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đà Nẵng

 

Số tài khoản: 108869733524 
Chủ tài khoản: Lê Thị Thanh Tâm
Ngân hàng công thương Đà Nẵng

———————-

Số tài khoản: 105000279353 
Chủ tài khoản: Lê Thị Lựu
Ngân hàng công thương, chi nhánh Bắc Đà Nẵng

zalo chat
0914.222.234